En organisation för miljön

Världsnaturfonden WWF är världens största privata miljö- och naturvårdsorganisation. Organisationen grundades i Schweiz år 1961 av olika privatpersoner, som bestod av bland annat miljövänner, vetenskapsmän och företagare. Allt eftersom bildades ett nätverk av nationella organisationer, och idag finns 90 kontor med olika grad av självständighet världen över. Här i Sverige har organisationen funnits sedan 1971 och har sitt säte i Ulriksdals slott i Solna. WWF arbetar för att stoppa, eller åtminstone hejda, förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer, samt att bygga en framtid där människor ska leva i harmoni med naturen. För att nå dessa mål vill man bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt och minska föroreningar och ohållbar konsumtion. Organisationen har idag omkring fem miljoner bidragsgivare och arbetar med nästan 11000 projekt i 140 länder. Man har hittills lyckats omvandla 300 områden med en sammanlagd yta på två miljoner km² till naturparker.