Svenska räkan hotad

Den svenska räkan är rödlistad och det gäller att ta hand om den och vårda det bestånd som finns kvar. Men nu kan det vara klimatförändringarna som gör så räkan väljer att lämna Sverige för att söka sig till kallare vatten.

1096971-shrimpsUtfiskade har vi alla läst om och hur det påverkar många arter. Men, ska vi värna om vår planet på bästa sätt är det även viktigt att vi tänker på helheten och har ett miljötänk i alla led. För om vi överkonsumerar och lever som om vi har fler jordar ser vi till att skapa höga koldioxidutsläpp som höjer temperaturen och om vi fortsätter med skogshyvling av regnskog ser vi vill så vindarna tar nya vägar och skapar miljökatastrofer. Vi gör det hela mycket jobbigt för oss. Vi tar tidigare skrivit om olika instrument vi människor kan använda oss av för att se till så vi drar vårt strå till stacken. Men det är även viktigt att vi sprider kunskap vidare. För, om vi fortsätter leva såhär kommer vår älskade räka att lämna oss.

Sydligaste vattnet

Sveriges Radio skriver att vår räka, nordhavsräkan, befinner sig längst ner, alltså är det sydligaste beståndet. Blir det så att temperaturen i vattnet höjs kommer räkan att börja vandra uppåt till kalare vatten och med det lämna oss till vår ensamma öde. Dock kan det bli så att räkan hinner acklimatisera sig och vänja sig vid ett varmare hav, men vi ska nog inte hoppas på att det händer utan försöka att lösa problemet med vår miljö. För när det kommer till vad vi kan göra så finns det mycket vi som enskilda individer kan göra, bara vi tar oss lite tid och tänker långsiktigt.